Yn hanu o ardal Rhondda Cynon Taf, mae’r cyn-athro ysgol 39 oed wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd.

Gadawodd y byd addysg y llynedd, ac ef bellach yw Arweinydd Amrywiaeth, Cynaliadwyedd a Phwrpas Cymdeithasol S4C.

Ar hyn o bryd mae yn gweithio ar gystadleuaeth ffilm bwysig… 

Beth yn union yw natur eich gwaith gydag S4C?