Anifeiliaid ac adar yw’r thema gyson yng ngwaith yr artist Kim Harley-Griffiths. Ers iddi ddarganfod angerdd at glai, mae’r arlunydd wedi troi at greu un o gymeriadau chwedlonol y Mabinogi…

Pan oedd hi’n blentyn, fe fyddai sŵn yr anifeiliaid a’r adar yn Sw Mynydd Bae Colwyn yn llenwi tawelwch y nos ger cartref Kim Harley-Griffiths.