Mae Aelod o’r Senedd wedi galw am osod cap o 5% ar unrhyw gynnydd yn y dreth…

Mae cynghorau ledled Cymru yn edrych ar gynnydd pellach i drethi gyda Sir Benfro yn trafod cynnydd o 25%.

Bydd y cyngor yn cyfarfod fis nesaf er mwyn penderfynu ar lefel y dreth, ond yn ôl llefarydd ar ran y cyngor mae pwysau parhaus ar y gyllideb yn golygu bydd rhaid gwneud arbedion cyllidebol.