Dros y Dolig bu’r actores o Abertawe yn chwarae rhan Belle mewn cynhyrchiad pantomeim o ‘Beauty and the Beast’ oedd wedi’i seilio yn Sir Benfro.

 Mae hi hefyd wedi ymddangos yn y cyfresi teledu ‘Gwaith/Cartref’ ar S4C ac ‘In My Skin’ ar BBC Three, yn ogystal â’r sioeau cerdd ‘Anthem’ a ‘Hairspray’…

Pryd wnaethoch chi gychwyn actio?