Ar derfyn 2023 bu’r Prif Weinidog yn y penawdau gyda’i gyhoeddiad ei fod am gamu lawr o’r swydd yn y flwyddyn newydd.

Ac wrth i bum mlynedd Mark Drakeford yn y swydd fawr ddirwyn i ben, aeth Huw Onllwyn i’w holi…