Mae 2023 yn tynnu at ei therfyn a dyma’r adeg i gloriannu’r gerddoriaeth a gafwyd.

O roc i jazz, a phopeth yn y canol, roedd y Sîn Gymraeg yn fwrlwm ac roedd rhywbeth i blesio pawb.

A dyma ambell gerddor a rheolwr label i edrych ar uchafbwyntiau’r 12 mis diwethaf o gerddoriaeth Gymraeg…

YWS GWYNEDD