Er nad ydyw wedi gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol, mae’r gwleidydd o Gaerfyrddin yn mynnu fod ganddo “nifer fawr o gefnogwyr” i’w helpu yn yr etholiad cyffredinol nesaf…

Er nad yw wedi gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol, mae’r Aelod Seneddol presennol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards, yn paratoi i sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf.