Mae’r diwydiant amaeth yn wynebu ansicrwydd ariannol wedi toriad yn y gyllideb dros yr haf a’r newyddion y bydd cynllun Glastir yn cael ei ddisodli gan gynllun Cynefin Cymru’r flwyddyn nesaf…

Yr wythnos hon dychwelodd y Ffair Aeaf i Lanfair-ym-Muallt ond y tro hwn, ymhlith y dathliadau, roedd “cwmwl amlwg dros ddyfodol ffermio a chymunedau gwledig Cymru”.