Mae dau o brif swyddogion y Sianel Gymraeg wedi eu diswyddo, a honiadau o fwlio yn chwyrlïo trwy’r coridorau grym.

Ac mae dirfawr angen cyhoeddi’r adroddiad i’r cam-ymddwyn honedig, yn ôl Cyn-Gyfarwyddwr Cyfathrebu Corfforaethol S4C…

 

Mae angen cyhoeddi’r adroddiad sy’n deillio o’r ymchwiliad i honiadau o fwlio o fewn S4C cyn gynted â phosib, a hynny er mwyn i bobol weld difrifoldeb y sefyllfa, yn ôl Gwyn Williams.