Mae Iwerddon wedi gorfod wynebu ambell ddrwg cas wrth i gynrychiolwyr o’r asgell dde eithafol greu reiat ar strydoedd Dulyn yn erbyn mewnfudwyr. A hithau, fel Cymru, yn brolio am ei hagweddau croesawgar, mae wedi bod yn sioc…