Dyma flas ar golofn seiclo Gruffudd ab Owain yn y cylchgrawn chwaraeon newydd, Chwys

Rŵan, dydw i ddim yn ystyried fy hun yn un sy’n gwybod fy ffordd o gwmpas y cyfryngau cymdeithasol yn dda iawn o bell ffordd, felly maddeuwch i mi – efallai y bydd angen ychydig bach o amynedd arnoch chi wrth ddarllen be’ sydd gen i ar eich cyfer chi heddiw.