Meleri Wyn James oedd enillydd y Fedal Ryddiaith eleni gyda’i nofel Hallt. Ond roedd y beirniaid hefyd yn hael iawn eu canmoliaeth i ymgeisydd arall…