Mae brawd Alys Williams wedi cyfansoddi cân acwstig hyfryd i’w chwaer ei chanu.

Ac mae ‘Canfas Gwyn’ wedi ei hysbrydoli gan ei wraig sy’n artist adnabyddus…

Sylfaen yw enw prosiect unigol cyntaf Ifan Rhys Williams, cerddor a fu mewn sawl band yn y Sîn Roc Gymraeg dros y degawd a mwy diwethaf.