Cyn-chwaraewr tenis proffesiynol sy’n byw yn Ninbych yw Cyfarwyddwr newydd Gwersyll Glan-llyn yr Urdd ar gyrion y Bala.

Cyn hynny bu yn gweithio i Grŵp Cynefin, y gymdeithas nid-er-elw sy’n rhentu tai ym mhob un o siroedd y gogledd ac ym mhen uchaf Powys…

Beth oedd natur eich gwaith gyda’r gymdeithas dai?