Bu Golwg yn holi’r golygydd llyfrau Marred Glynn Jones, ar ei hymddeoliad ar ôl cyfnod ffrwythlon yn cyhoeddi llyfrau gyda Gwasg y Bwthyn… 

Sgythia, Gwynn ap Gwilym. Capten, Meinir Pierce Jones. Gwirionedd, Elinor Wyn Reynolds. Apostol, Dyfed Edwards….