Dyma un o’r pynciau a drafodwyd yn ystod sgwrs banel gyda’r Coleg Nyrsio Brenhinol yng nghynhadledd Plaid Cymru yn Aberystwyth…

Gwneud y mwyaf o “draddodiad hir a balch iawn” o fewnfudwyr yn ymgartrefu yng Nghymru yw’r ffordd ymlaen er mwyn sicrhau darpariaeth gofal iechyd am flynyddoedd i ddod, medd yr Aelod Seneddol Ben Lake.