STEIL.Yr Ysgwrn

“Roedd dewis sut i osod Yr Ysgwrn wrth wneud y gwaith adnewyddu yn dipyn o her!”

Cadi Dafydd
gan Cadi Dafydd

Yr Ysgwrn

Y diweddar Gerald Williams

Y cloc mawr a llun o dad Hedd Wyn, gydag Ellis, brawd Gerald

Y bwtri

Roedd y bachau sy’n hongian uwch y tân yn anrheg priodas i fam a thad Hedd Wyn

Offer trin menyn yn y Bwtri

Mary Evans, mam Hedd Wyn

Llofft yr hogiau – ble’r oedd Hedd Wyn a’i dri brawd yn cysgu – a thair Cadair enillodd y bardd mewn Eisteddfodau lleol

Cegin yr Ysgwrn

Cegin yr Ysgwrn, ac ailddyluniad o’r papur fu ar y waliau yn 1911

Byddai’r gweision wedi cysgu yn y llofft stabl uwchben y stabl a’r cartws

Braich y Gadair Ddu

Y Gadair Ddu enwog wnaeth Hedd Wyn ennill yn Eisteddfod Genedlaethol 1917

Mae cartref y bardd Hedd Wyn wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers dros ganrif wrth i bobol deithio i Drawsfynydd yng Ngwynedd i weld y Gadair Ddu.