Mae miloedd ar filoedd yn dilyn cwpwl sy’n ceisio byw mor wyrdd a rhad â phosib…

Mae pâr priod wnaeth werthu popeth er mwyn prynu hen barc carafanau wrthi’n adeiladu cartref bach eu breuddwydion ar y tir.

Wedi gwerthu eu tŷ yn Llanelli a chael gwared ar eu morgais, nod Jon ac Emilie James ydy byw mor rhad â phosib.