Mae un o’n hawduron prysuraf ni wedi “blino” ar ôl sgrifennu ei nofel ddiweddara, a does ryfedd…