Mae’r ferch 40 oed o Fôn yn byw yng Nghaernarfon ac yn rhedeg projectau yng nghanolfan gelfyddydau Pontio ym Mangor.

Bwriad y cynllun diweddaraf yw helpu pobol gydag anableddau dysgu i siarad Cymraeg ac ymfalchïo yn eu Cymreictod, a hynny drwy’r celfyddydau…

Beth yw gwaith Cydlynydd Datblygu’r Celfyddydau?