Dyma ragflas o lyfr newydd Yr Apêl: Hanes Rhyfeddol Deiseb Heddwch Menywod Cymru 1923-24, sy’n sôn am sut y cafodd hanes rhyfeddol y ddeiseb ei ailddarganfod…