Fe fydd nifer fawr o ddigrifwyr Cymraeg yn cael y cyfle i wneud sioe yng Ngŵyl Gomedi Aberystwyth y penwythnos hwn.

Cafodd yr ŵyl ei sefydlu yn 2010, ac mae’n cael ei threfnu gan gwmni Little Wander, sef yr un bobol sy’n trefnu Gŵyl Gomedi Machynlleth.

Fe fydd y sioeau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar y prom ac yn y dref – fel Canolfan Arad Goch, y Pier, y Clwb Bowlio, y Cŵps, a’r Ganolfan Gelfyddydau ar Riw Penglais.