Mae llyfr ar fin cyrraedd y siopau sy’n olrhain stori ryfeddol am ddeiseb go arbennig gafwyd ganrif yn ôl…  

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae llun rhyfeddol o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol wedi dod i’r amlwg, o bedair Cymraes ganol oed ar risiau’r Tŷ Gwyn yn Washington yn 1924. Un ohonyn nhw yw Annie Jane Hughes-Griffiths, Cadeirydd Cynghrair Cenhedloedd Cymru, ac yn ei llaw mae llyfryn wedi’i rwymo mewn lledr, Cofeb Heddwch Menywod Cymru.