Mewn llythyrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gennych, mae Cymdeithas yr Iaith (‘Cyngor Gwynedd heb gofnodi maint dirywiad yr iaith’, Golwg 31/08/23] a Dyfodol i’r Iaith (Pryder am addysg Gwynedd’, Golwg 07/09/23) yn tynnu sylw at y ffaith fod Awdurdod Addysg Cyngor Gwynedd wedi cydnabod o ganlyniad i gais Rhyddid Gwybodaeth nad yw’n monitro’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ysgolion y sir.

 

Dyma’r wybodaeth a geisiwyd, gyda’r atebion oddi tanodd: