Is-bennawd: Mae Castell Caerffili, sydd â ‘phwysigrwydd hanesyddol anferth’, yn cael ei drawsnewid ar hyn o bryd ar gost o £10 miliwn…

Mae gwaith gwerth £10 miliwn yn cael ei wneud ar gastell mwyaf Cymru ar hyn o bryd.

Bydd Castell Caerffili yn cael ei drawsnewid dros y tair blynedd nesaf, a rhannau ohono’n cael eu defnyddio am y tro cyntaf ers yr Oesoedd Canol.