Rhian Cadwaladr sy’n rhoi cyngor i wraig sy’n gweithio yn yr un adeilad â’i chyn-ŵr – a’i gariad newydd…

 

Annwyl Rhian,