Yr awdur 48 oed o Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn sy’n gyfrifol am drefnu gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nefyn eleni.

Mae yn rheolwr label recordiau ac yn ystod ei gyfnod yn rhedeg tafarn Tŷ Newydd ym mhentref Sarn Mellteyrn ym mherfeddwlad Pen Llŷn, fe roddodd lwyfan teilwng i sêr disgleiriaf y Sîn Roc Gymraeg…

Ers faint ydach chi’n trefnu gigs? 

Chi? Anaml dwi’n cael y fath barch, neis iawn, ella ddoi i arfer fo hyn.