Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

O Gors y Bryniau, Kate Roberts. Yn dilyn sgwrs dros baned gydag Esyllt Maelor yn Caffi Ni, Nefyn, cefais fy mherswadio i ail ymweld â’r trysor hwn. Mae ei sylwadau treiddgar ar stad cymdeithas yn hynod o gyfoes.

 

Y llyfr a newidiodd fy mywyd