Yr actor 32 oed, sy’n wreiddiol o’r Bala, yw’r person ieuengaf i chwarae rhan Jean Valjean yn Les Misérables, a The Phantom yn y West End. Ar ôl wyth mlynedd ar y llwyfan yno, bydd yn mynd â’r sioe gerdd Love Never Dies ar daith o amgylch Asia fis nesaf…

Pam wnaethoch chi ddewis astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru?