A oeddech chi’n ymwybodol o’r ffaith fod teuluoedd Somali wedi bod yng Nghymru ers 300 mlynedd, a’u bod yn un o’r cymunedau diaspora hynaf yn Ewrop? Doeddwn i ddim hyd nes i mi ddechrau cydweithio efo nhw ar brojectau creadigol ac addysgol.