Fe gafodd y ffotograffydd 34 oed ei fagu ar fferm Nant ym Mynytho ym Mhen Llŷn, ac mae bellach yn byw  yng Nghaerdydd ac yn tynnu lluniau rhai o wyliau cerddorol mwyaf Cymru.

A phan nad yw ar grwydr gyda’i gamera, mae yn chwarae’r dryms i’r band priodas The Swing…

Pryd wnaethoch chi ddechrau tynnu lluniau?