Rhoddodd y fam 40 oed o Hen Golwyn y gorau i yfed alcohol ddwy flynedd a hanner yn ôl, ac mae ganddi gyfrif Instagram – @sobor_o_dda – sy’n rhannu tips am sut i fyw’n ddi-alcohol.

Mae hi’n Dditectif Sarjant gyda Heddlu’r Gogledd…

Pam wnaethoch chi roi’r gorau i yfed alcohol?