Enillodd yr actor o Sanclêr ger Caerfyrddin yn y categori Perfformiad Debut Gorau yng Ngwobrau Drama Sain y BBC yn ddiweddar am ei berfformiad mewn drama o’r enw Tremolo sy’n trafod clefyd Alzheimer’s.

Mae wedi actio ‘Elvis’ ac mae ganddo radd meistr mewn Theatr Gerddorol o Ysgol Actio Guildford, a bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ac yn cyflwyno Stwnsh ar S4C…