Mae Llywodraeth Cymru dan y lach am roi’r gorau i dalu miloedd o bunnau i gwmnïau bysus redeg gwasanaethau yng nghefn gwlad…

Mae pobol ar hyd a lled Cymru yn poeni am ddyfodol teithiau bysus mewn ardaloedd gwledig, wrth i gyllid dros dro i gefnogi’r gwasanaethau hyn ddod i ben tros yr Haf.

Fis yma mae Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd yn Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi bod Cynllun Argyfwng Bysiau yn dod i ben ar 24 Gorffennaf.