Bu’r ferch ffarm 38 oed yn rhedeg ei chwmni cardiau ac anrhegion yng Nghaerdydd am flynyddoedd, cyn symud y busnes i Gaernarfon y llynedd.

Ac mae cwmni Draenog yn mynd o nerth i nerth ac Anwen wedi ennill sawl gwobr am ei gwaith…

Pam wnaethoch chi sefydlu cwmni Draenog?