Mae Huw Onllwyn wedi bod yn sgwrsio gyda Gweinidog yr Economi yn Llywodraeth Cymru ac un o’r ffefrynnau i olynu Mark Drakeford yn Brif Weinidog ar ein gwlad…

Cyn mis Mai 2026 fe fyddwn yn mynd i bleidleisio unwaith eto, er mwyn dewis yr Aelodau o’r Senedd i’n cynrychioli ym Mae Caerdydd. Mae’n ddigon posib y byddwn yn dewis 90 aelod bryd hynny, yn hytrach na’r 60 sydd ar hyn o bryd.