Mae dynes o Fanceinion wedi sgrifennu llyfr am ddysgu siarad Cymraeg, darganfod cerddoriaeth werin a busnesau lleol cynhenid, tra’n trigo mewn cornel hyfryd o’r wlad…

Cyflwyno arfordir Llŷn, ei phobol, ei natur a’i thalent i siaradwyr Cymraeg newydd a phobol sy’n anghyfarwydd â’r ardal ydy nod un ddysgwraig o Fanceinion.