Dyma Eglwys Dewi Sant a’r mynachdy ym Mhantasaff, ger Treffynnon yn Sir y Fflint, yr wythnos diwethaf.