Bydd dau gyfaill – a fu’n arfer cyd-chwarae mewn grwpiau roc yn yr 1980au – yn olrhain hanes ein llên mewn podlediad newydd…

Mae’r Athro Richard Wyn Jones, sy’n arbenigwr ar wleidyddiaeth gyfoes Cymru, yn cyfaddef fod ganddo fwlch enfawr yn ei wybodaeth o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg.