Wrth i gwricwlwm newydd gael ei gyflwyno yn ein hysgolion, Dr Huw Griffiths sy’n amlinellu’r newidiadau sydd eu hangen yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am Hanes Cymru ac yn cael Ein Stori Ni.

Yn ei ysgrif ddiweddaraf mae yn sôn am yr angen i blant ddysgu am actorion, mathemategwyr ac enillwyr gwobrau Nobel ein gwlad…