Mae gigs Cymraeg am gael eu cynnal mewn llefydd sydd heb fod ar fap y Sîn Roc Gymraeg.

Y gobaith ydy denu mwy o bobol o lefydd gwahanol i fwynhau cerddoriaeth yn Iaith y Nefoedd.

Syniad Mentrau Iaith Cymru a chwmni hybu miwsig PYST ydy creu cylchdaith gigs newydd fydd yn cael ei sefydlu mewn llefydd fel Pontypridd, Bryngwran, Crymych a Chastell Nedd.