Mae teulu creadigol o Lŷn wedi agor stiwdio ger Pwllheli er mwyn cynnal gwersi, gweithdai a galeri…

Menter newydd gan un fam, ei phlant a’i phartner ydy ‘Lle Art Carys Bryn’, a’r nod ydy hybu artistiaid newydd ac arddangos eu gwaith, yn ogystal â gwerthu darnau celf unigryw a fforddiadwy.