Dyw hi ddim wastad yn beth doeth cywiro iaith plentyn sy’n dysgu iaith arall, yn ôl arbenigwr ar ddwyieithrwydd…

Mae dau gydweithiwr wedi paratoi ‘cyfeirlyfr cyflym’ i roi help llaw i athrawon ddeall sut mae plant yn dysgu a defnyddio iaith – yn y gobaith y bydd yn rhoi hwb i’r Gymraeg yn y pen draw.