Mae albwm gyntaf Tara Bandito yn bleser o brofiad gwrando sy’n dilyn taith ddifyr yr artist o Gymru i India ac yn ôl.

Cewch arni bopeth o deyrnged i’r band Datblygu, baledi yn galaru dros golled ei thad, ymchwiliadau i iechyd meddwl, dathliadau o fod yn ferch, a gobaith am Gymru newydd.

Trwy guriadau a synau electroneg, ynghyd â’i sŵn pop indi, a dylanwad ei amser yn India, mae Tara wedi creu beth mae hi’n ei alw yn “hunangofiant” o albwm.