Mae llwybr un darpar-ddoctor i fyd meddygaeth yn un gweddol anarferol, a hithau wedi gwneud dwy radd Gymraeg cyn newid trywydd.

Y ffordd mae lleiafrifoedd yn cael eu cynrychioli mewn llenyddiaeth Gymraeg oedd testun traethawd ymchwil M.Phil Ffraid Gwenllian, gan edrych ar destunau o’r ganrif ddiwethaf a’r ganrif hon.