Fe fydd ffyddloniaid Plaid Cymru yn gwybod pwy fydd yn cystadlu am sedd Arfon ac yn gobeithio olynu Hywel Williams cyn pen diwedd y mis.

Eisoes mae’r gŵr sydd wedi cynrychioli pobol Arfon yn San Steffan ers 2001 wedi cyhoeddi na fydd yn sefyll etholiad arall.

Bydd yna hystings yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf, ar yr 19 a 20 o Ionawr, ac yna pleidlais i ddewis yr ymgeisydd fydd yn sefyll yn Arfon ar ran Plaid Cymru.

Catrin