Dyma’r olygfa o fynydd Moel Eilio yn Eryri, yn edrych fyny tuag at yr Wyddfa a’i chriw.