Ar ôl magu pedwar o blant a bwydo sawl gwestai sy’n byticlar am fwyd, mae menyw o’r gogledd wedi cyhoeddi llyfr ryseitiau sy’n llawn cynghorion…

Mae Julie Gritten yn byw ar y ffordd i fyny tuag at Groesor, y pentref tlws wrth droed mynydd y Cnicht, nid nepell o Benrhyndeudraeth ger Porthmadog.