Aeth saith mlynedd heibio ers i Sŵnami ryddhau eu halbwm gyntaf, Sŵnami, ac mae teitl yr un newydd yn debyg i’r hen un – ond fod dwy ‘i’ ar derfyn Sŵnamii.

Daeth y band i’r amlwg a gwneud eu marc nôl yn 2013 gyda’u EP cyntaf Du a Gwyn, ac fe gawson nhw lwyddiant ysgubol gyda’u halbwm gyntaf a ryddhawyd yn 2015.