Sut mae nodi 300 mlynedd ers geni Goronwy Owen?

Mae awdur llyfr am ymateb crefyddol Cymry i gaethwasiaeth wedi holi pam nad oes yna ragor o drafod am y ffaith fod bardd Cymraeg mwyaf y 18fed ganrif yn berchen ar gaethweision.